STRUKE:

De Morgan, Augustus

De Morgan [də mɔ:'gən], Augustus, britanski matematičar i logičar (Madura, Indija, 27. VI. 1806London, 18. III. 1871). Profesor na Sveučilišnom koledžu u Londonu (1828–31. i 1836–66), bavio se algebrom, logikom i poviješću znanosti. Definirao matematičku indukciju (1838), pridonio razvoju simboličke logike (De Morganovi zakoni), formulacijom logičkih veznika (junktora) u okviru računa klasa pridonio razvoju algebre logike. Glavna djela: Elementi aritmetike (Elements of Arithmetic, 1830), Formalna logika (Formal Logic, 1847), Aritmetički spisi (Arithmetical Books, 1847). Po njem je nazvan krater na Mjesecu (De Morgan).

De Morganovi zakoni u Booleovoj algebri tvrde da je negacija disjunkcije jednaka konjunkciji negacija, a i da je negacija konjunkcije jednaka disjunkciji negacija, dakle: ¬(A ∨ B) = ¬A ∧ ¬B, i ¬(A ∧ B) = ¬A ∨ ¬B.

De Morganovi zakoni u teoriji skupova tvrde da je komplement unije dvaju skupova jednak presjeku komplemenata tih skupova, a i da je komplement presjeka dvaju skupova jednak uniji komplemenata tih skupova, dakle: (A ∪ B)C = BC ∩ AC i (A ∩ B)C = AC ∪ BC.

Citiranje:
De Morgan, Augustus. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14531>.