TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Allais, Maurice

Allais [alε'], Maurice, francuski ekonomist (Pariz, 31. V. 1911Saint Cloud, 9. X. 2010). Od 1944. profesor ekonomske analize na Višoj školi za rudarstvo u Parizu, od 1953. nastavnik teorijske ekonomije u Institutu za statistiku Pariškoga sveučilišta, od 1954. direktor je Nacionalnoga centra za znanstvena istraživanja. Predavao je i na Institutu za međunarodne studije u Ženevi, upravljao Centrom za monetarne analize u Parizu. Istaknuo se postignućima u određivanju i matematičkome formaliziranju strukture i zakonitosti tržišta za što je 1988. dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju. Pristaša je poduzetničke slobode i zagovara neoliberalna stajališta u ekonomskoj politici. Glavna djela: Računske osnove makroekonomike (Les fondements comptables de la macroéconomique, 1954), Teorija opće ekonomske ravnoteže i maksimalne efikasnosti (Les théories de l’équilibre économique général et de l’efficacité maximale, 1971) i Opća teorija viška (La théorie générale des surplus, 1981).

Citiranje:
Allais, Maurice. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1838>.