STRUKE:

Fleming, John Ambrose

Fleming [fle'miŋ], John Ambrose, engleski fizičar i elektroinženjer (Lancaster, 29. XI. 1849Sidmouth, 18. IV. 1945). Doktorirao na Sveučilištu College u Londonu (1880), gdje je bio prvi profesor elektrotehnike (1885–1926). Član Royal Society od 1892. Bavio se fotometrijom, visokonaponskim izmjeničnim strujama, projektirao je prve rasvjete za brodove, proučavao širenje elektromagnetskih valova i mogućnosti njihove primjene. Izumio je prvu diodu (1904) (termionski ventil, Flemingov ventil), koja je s pomoću negativno nabijene užarene niti i pozitivne metalne pločice (poslije pozitivnoga metalnog cilindra) u vakuumskoj cijevi služila kao elektronski ispravljač i omogućila prenošenje radiosignala na telefonsku slušalicu. (→ termioni)

Citiranje:
Fleming, John Ambrose. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19882>.