STRUKE:

Flory, Paul John

Flory [flɔ:'ri], Paul John, američki fizikalni kemičar (Sterling, Illinois, 19. VI. 1910Big Sur, California, 9. IX. 1985). Profesor kemije na sveučilištima Cornell i Stanford. Bavio se istraživanjem utjecaja veličine i oblika makromolekula sintetskih i prirodnih polimera na odnos njihove kemijske strukture i fizikalnih svojstava, a osobito se istaknuo istraživanjem i razvojem komercijalno uspješnih polimernih materijala kao što su najlon i sintetski kaučuk. Za temeljna istraživanja u području fizikalne kemije makromolekula dobio je 1974. Nobelovu nagradu za kemiju.

Citiranje:
Flory, Paul John. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19945>.