STRUKE:

Friedman, Jerome Isaac

Friedman [fri:'dmən], Jerome Isaac, američki fizičar (Chicago, 28. III. 1930). Doktorirao (1956) na Sveučilištu u Chicagu. Radio na sveučilištima u Chicagu i Stanfordu, a od 1960. na Massachusettskom tehnološkom institutu (MIT) u Cambridgeu, gdje je od 1967. profesor. Za eksperimentalna istraživanja dubinskih neelastičnih raspršenja elektrona na protonima i vezanim neutronima, koja su imala bitnu ulogu u razvoju kvarkovskog modela hadrona s Henryjem Wayom Kendallom i Richardom Edwardom Taylorom dobio je Nobelovu nagradu za fiziku 1990. Član je Američke akademije umjetnosti i znanosti (od 1980) i Nacionalne akademije znanosti SAD-a (od 1992).

Citiranje:
Friedman, Jerome Isaac. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20657>.