STRUKE:

Giauque, William Francis

Giauque [62721i·ọu'k], William Francis, američki fizikalni kemičar (Niagara Falls, Kanada, 12. V. 1895Berkeley, 28. III. 1982). Profesor u Berkeleyu; postavio eksperimentalne temelje kvantnoj statistici i 3. stavku termodinamike, s Herrickom Leejem Johnstonom (1898–1965) otkrio stabilne kisikove izotope 17O i 18O i pokazao razliku između fizikalne i kemijske ljestvice relativnih atomskih masa. Bavio se stanjem ekstremno niskih temperatura i postigao temperaturu oko 0,1 K, za što je 1949. dobio Nobelovu nagradu za kemiju.

Citiranje:
Giauque, William Francis. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21919>.