hidrostatički paradoks

hidrostatički paradoks, činjenica da hidrostatički tlak kojim tekućina pritišće na dno posude ne ovisi o volumenu tekućine i obliku posude, nego samo o gustoći tekućine i visini stupca tekućine u posudi (formulirao Blaise Pascal, 1653). Sila kojom tekućina djeluje na dno posude jednaka je težini stupca tekućine, kojemu je baza dno.

hidrostatički paradoks. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25434>.