struka(e): fizika

hidrostatski tlak (hidro- + -statski), tlak u unutrašnjosti mirne tekućine, koji nastaje zbog težine tekućine, tj. djelovanja gravitacijske sile na tekućinu i u bilo kojoj točki tekućine jednak je u svim smjerovima. Povećava se ili smanjuje razmjerno visini stupca tekućine iznad promatrane točke: p = ρgh, gdje je ρ gustoća tekućine, g gravitacijsko ubrzanje, h visina (dubina) stupca tekućine. U širem smislu, hidrostatski tlak je tlak unutar mirnoga fluida, npr. atmosferski tlak je hidrostatski tlak Zemljine atmosfere a ukupni hidrostatski tlak na nekoj dubini mora jednak je zbroju hidrostatskog tlaka morske vode i atmosferskoga tlaka.

Citiranje:

hidrostatski tlak. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/hidrostatski-tlak>.