STRUKE:

Kendall, Edward Calvin

ilustracija
KENDALL, Edward Calvin

Kendall [ke'ndəl], Edward Calvin, američki kemičar (South Norwalk, 8. III. 1886Princeton, 4. V. 1972). Bavio se izolacijom aktivne tvari hormona štitnjače i istraživanjima vezanima uz kristalizaciju glutationa. Najznačajniji mu je doprinos izolacija kortizona (→ kortikosteroidi) i njegova primjena u liječenju reumatoidnog artritisa. God. 1950. uz P. S. Hencha i T. Reichsteina dobitnik Nobelove nagrade za fiziologiju ili medicinu za istraživanja vezana uz strukturu i biološke učinke hormona kore nadbubrežne žlijezde.

Citiranje:
Kendall, Edward Calvin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31190>.