TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kilogram

kilogram (kilo- + gram) (znak kg) mjerna jedinica mase, osnovna je jedinica SI; definiran međunarodnom pramjerom (tzv. prakilogramom), koja se čuva u Međunarodnom uredu za utege i mjere u Sèvresu kraj Pariza. Kopije prakilograma u svojim mjeriteljskim uredima čuvaju zemlje potpisnice Dogovora o metru, pa tako i Hrvatska. Od kilograma (kojega je naziv povijesno nastao kao decimalna jedinica od grama) ne tvore se decimalne jedinice, nego se one tvore od grama. (→ gram; tona)

Citiranje:
kilogram. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31443>.