struka(e): fizika

prirodna konstanta (temeljna konstanta, fizikalna konstanta), fizikalna veličina koja se ne mijenja u vremenu i prostoru, konstanta koja se pojavljuje pri matematičkom opisivanju fizikalnih zakona.

Neke prirodne konstante

konstanta znak vrijednost
brzina svjetlosti u vakuumu c0 2,997 924 58 × 108 m/s
magnetska permeabilnost vakuuma μ0 1,256 637 062 12 × 10–6 N/A²
dielektrična permitivnost vakuuma ε0 8,854 187 813 × 10–12 F/m
elementarni električni naboj elektrona e 1,602 176 634 × 10–19 C
Planckova konstanta h 6,626 070 015 × 10–34 Js
gravitacijska konstanta G 6,674 30 × 10–11 Nm²/kg²
plinska konstanta idealnoga plina R 8,314 462 618 153 24 J/(molK)
Avogadrova konstanta NA 6,022 140 76 × 1023mol–1
Boltzmannova konstanta k = R/NA 1,380 649 × 10–23J/K
konstanta fine strukture α 7,297 352 569 × 10–3
Citiranje:

prirodna konstanta. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/prirodna-konstanta>.