Kissinger, Henry Alfred

ilustracija
KISSINGER, Henry Alfred

Kissinger [ki'sin62721əɹ], Henry Alfred, američki politolog, državnik i diplomat (Fürth, Njemačka, 27. V. 1923). Kao Židov emigrirao je iz Njemačke, u SAD-u živi od 1938., a američki je državljanin od 1943. Za II. svjetskog rata bio je u službama američke vojske u Europi, potom u američkoj vojnoj upravi u Njemačkoj (1945–46). Doktorirao je (1954) i predavao na Harvardovu sveučilištu (1954–71), gdje je od 1962. redoviti profesor. Stekao je ugled vodećega stručnjaka na području nacionalne sigurnosti i strateške politike SAD-a. Bio je savjetnik u predsjedničkoj kampanji R. M. Nixona 1968., potom savjetnik predsjednika SAD-a za nacionalnu sigurnost (1969–75) i državni tajnik (1973–77), u administraciji predsjednikâ R. M. Nixona i G. R. Forda. Bio je jedan od glavnih pregovarača zaraćenih strana u vijetnamskome ratu 1973., a za tu je ulogu podijelio Nobelovu nagradu za mir 1973. sa sjevernovijetnamskim ministrom Le Duc Thoom, koji ju je odbio primiti. Poduzimao je niz diplomatskih inicijativa za rješenje sukoba na Bliskom istoku 1973. i 1974. God. 1977. osnovao je savjetničku agenciju Kissinger Associates, koja je pružala usluge iz područja međunarodnih odnosa i stranih ulaganja. Glavna djela: Nuklearno oružje i vanjska politika (Nuclear Weapons and Foreign Policy, 1956), Obnovljeni svijet: Metternich, Castlereagh i problemi mira 1812–22 (A World Restored: Metternich, Castlereagh and the Problems of Peace 1812–1822, 1957), Američka vanjska politika (American Foreign Policy, 1969), Godine u Bijeloj kući (White House Years, 1979; hrvatski prijevod Memoari, 1981), Diplomacija (Diplomacy, 1994), Treba li Amerika vanjsku politiku? (Does America Need a Foreign Policy?, 2001), Svjetski poredak (World Order, 2014).

Citiranje:
Kissinger, Henry Alfred. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31651>.