Knudsen, Martin Hans Christian

Knudsen [knu'sən], Martin Hans Christian, danski fizičar i oceanograf (Hasmark, 15. II. 1871Kopenhagen, 27. V. 1949). Jedan je od osnivača Međunarodnoga savjeta za proučavanje mora (1899). Bio je redoviti profesor fizike (od 1912) i rektor 1927/28. na Sveučilištu u Kopenhagenu. Bavio se kinetičkom teorijom plinova i molekularnim svojstvima plinova, razvio je metodu određivanja relativne molekularne mase za iznimno male količine plinova. U oceanografiji je izvodio fundamentalna istraživanja ovisnosti udjela klora, slanosti i gustoće morske vode o temperaturi, a rezultate je objavio u obliku tablica.

Knudsenov broj, veličina koja u mehanici fluida služi kao kriterij za utvrđivanje procesa koji dominiraju u strujanju razrijeđenih plinova kroz neku cijev. Definira se kao omjer srednjega slobodnog puta molekule između dvaju sudara (l) i karakteristične referentne duljine cijevi (L) kroz koju fluid prolazi: K = l/L. Kada je K mnogo manji od 1, strujanje je određeno ugl. sudarima između samih molekula plina pa se plin ponaša kao neprekinuta sredina (kontinuum). Kada je K blizu jedinice ili veći, dominantni su procesi sudari molekula plina sa stijenkama cijevi.

Knudsenov manometar, tlakomjer za mjerenje niskih tlakova, do ~ 3 · 10–3 Pa. (→ vakuummetar)

Citiranje:
Knudsen, Martin Hans Christian. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32102>.