Lauterbur, Paul Christian

Lauterbur [lɔ:'təɹbə:ɹ], Paul Christian, američki kemičar (Sidney, Ohio, SAD, 6. V. 1929Urbana, 27. III. 2007). Studij kemije završio u Clevelandu 1951., a doktorirao 1962. na Sveučilištu u Pittsburghu. Od 1985. djelovao na Sveučilištu države Illinois u Urbani, gdje je bio profesor medicinskih informacijskih znanosti, kemije, bioinženjerstva, molekularne i integrativne fiziologije, biofizike i neuroznanosti; radio i u Centru za magnetsku rezonanciju Fakulteta za fiziku i astronomiju Sveučilišta u Nottinghamu. Istraživao ulogu biokemijskih procesa pri postanku života, ulogu molekularnih biljega u čvrstim polimerima te karakteristike, svojstva vezivanja i katalitičke aktivnosti takvih polimera s pomoću magnetske rezonancije. Magnetskorezonantnom spektroskopijom proučavao gibanje malih molekula koje ulaze u vodenu otopinu pojedinačnih bjelančevinskih kristala i njihove interakcije s površinama molekula. Za otkrića na tome području primio je 2003., zajedno s P. Mansfieldom, Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu.

Citiranje:
Lauterbur, Paul Christian. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35631>.