TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Le Duc Tho

Le Duc Tho [ledukto:'], vijetnamski političar (provincija Nam Ha, 14. X. 1911Hanoi, 13. X. 1990). Bio je suosnivač Komunističke partije Vijetnama (1930). Zbog komunističkog je djelovanja zatvoren, a prebjegao je u Kinu 1940. Suosnivač je pokreta Viet-minh (1941), delegat Viet-minha za Južni Vijetnam 1949., potom sekretar Izvršnoga komiteta Viet-minha za to područje. Bio je član CK Lao Donga (Komunističke partije Vijetnama) od 1951., njezina Politbiroa od 1955. te Sekretarijata od 1960. Bio je specijalni savjetnik sjevernovijetnamske delegacije na mirovnim pregovorima o Vijetnamu u Parizu (1968–72), te njezin glasnogovornik. Dobio je Nobelovu nagradu za mir 1973. zajedno s H. A. Kissingerom, ali ju je odbio. Bio je član Politbiroa CK KP Vijetnama do 1986.

Citiranje:
Le Duc Tho. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35811>.