STRUKE:

Maiman, Theodore Harold

ilustracija
MAIMAN, Theodore Harold

Maiman [mẹi'mən], Theodore Harold, američki fizičar i izumitelj (Los Angeles, 11. VII. 1927Vancouver, 5. V. 2007). Diplomirao (1951) i doktorirao (1955) na Stanfordskom sveučilištu, nakon čega je radio kao istraživač u Hughesovim istraživačkim laboratorijima (1955–61). Pošto je usavršio maser, što ga je 1954. prvi demonstrirao C. H. Townes, konstruirao je (1961) prvi pulsni laser. Godine 1962. osnovao je korporaciju za proizvodnju lasera, a 1968. Maimanovu udrugu za laserske i optičke konzultacije. Za razvoj lasera dobio je Ballantineovu medalju (1962).

Citiranje:
Maiman, Theodore Harold. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 14. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38136>.