STRUKE:

Arrow, Kenneth Joseph

Arrow [æ'rou], Kenneth Joseph, američki ekonomist (New York, 23. VIII. 1921Palo Alto, 21. II. 2017). Profesor ekonomije na Stanfordovu sveučilištu (1953–68), zatim na Harvardovu sveučilištu. Istodobno je radio na više istraživačkih projekata raznih američkih instituta. Zapažena su njegova postignuća u analizi društvenog izbora, opće ravnoteže, konkurencije, ulaganja, programiranja i organizacije. Dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju 1972 (zajedno s J. R. Hicksom). Glavna djela: Društveni izbor i individualne vrijednosti (Social Choice and Individual Values, 1951), Opća analiza konkurencije (General Competitive Analysis, 1971., koautor F. H. Hahn) i Granice organizacije (The Limits of Organization, 1973). Godine 1983–85. objavljeni su njegovi Sabrani spisi (Collected Papers) u šest svezaka.

Citiranje:
Arrow, Kenneth Joseph. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3996>.