STRUKE:

Miller, Merton Howard

Miller [mi'ləɹ], Merton Howard, američki ekonomist (Boston, 16. V. 1923Chicago 3. VI. 2000). Profesor na Graduate School of Business Administration na Sveučilištu u Chicagu (1961–93). Bavio se poslovnom ekonomikom, bankarstvom i financijama. S F. Modiglianijem razvio je teoriju odnosa strukture kapitala poduzeća i njegove tržišne vrijednosti. God. 1990. dobio je Nobelovu nagradu za ekonomiju s W. F. Sharpeom i H. M. Markowitzem za prinose na području poslovnih financija i tržišta derivata. Glavna djela: Teorija financija (The Theory of Finance, koautor, 1972), Makroekonomika: neoklasični uvod (Macroeconomics: A Neoclassical Introduction, koautor, 1974), Financijska inovacija i tržišna kolebljivost (Financial Innovation and Market Volatility, 1991), Merton Miller o derivatima (Merton Miller on Derivatives, 1997).

Citiranje:
Miller, Merton Howard. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40910>.