STRUKE:

Parsons, Talcott

ilustracija
PARSONS, Talcott

Parsons [pα:'ɹsənz], Talcott, američki sociolog (Colorado Springs, 13. XII. 1902München, Njemačka, 8. V. 1979). Profesor na Harvardovu sveučilištu (1944–73). Jedan od najznačajnijih predstavnika sociološkoga funkcionalizma. Razvio je teoriju društvene akcije, kojom objašnjava funkcionalnu međuovisnost svih elemenata društvenog sustava. Društveni sustav počiva na pluralizmu društvenih uloga koje su uključene u proces društvene akcije, a ujednačuju se međusobnom koordinacijom, težnjom i prilagodbom pojedinaca zajedničkim ciljevima društva. Osnovno je načelo njegove strukturalno-funkcionalne metode da je svaki element društvenog sustava objašnjiv tek ulogom i položajem što ga zauzima u odnosu prema samomu sustavu. Pojedinačne akcije rezultat su ciljeva, situacijskih konstelacija i normi. Iako je pojedinac kulturno uvjetovan, poštovanje normi nije automatsko, već zahtijeva odlučivanje između alternativnih akcija (kolektivizam – egoizam, univerzalizam – partikularizam i sl.), ali kao funkcionalne varijable i te su alternative prožete konačnim ciljevima što ih uspostavlja sustav. Parsonsova teorija društvene akcije najčešće je kritizirana zbog krutosti u prenošenju sheme društvenog sustava kao zatvorene strukture na svaki pojedinačni oblik društvene djelatnosti. Djela: Struktura društvene akcije (The Structure of Social Action, 1937), Društveni sustav (The Social System, 1951), Socijalna struktura i ličnost (Social Structure and Personality, 1964), Sustav modernih društava (The System of Modern Societies, 1971) i dr.

Citiranje:
Parsons, Talcott. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46795>.