STRUKE:

Robinson, Robert

ilustracija
ROBINSON, Robert

Robinson [rɔ'binsən], Robert, britanski kemičar (Rufford kraj Chesterfielda, 13. IX. 1886Great Missenden kraj Londona, 8. II. 1975). Diplomirao (1906) i doktorirao (1910) na Sveučilištu u Manchesteru. Od 1912. sveučilišni profesor u Sydneyu i Liverpoolu, zatim od 1922. u Manchesteru, od 1928. u Londonu, a od 1930. do umirovljenja 1955. u Oxfordu. Dao je značajan doprinos elektronskoj teoriji organskih molekula te sintezi i poznavanju strukture mnogih prirodnih organskih spojeva. Njegova temeljna istraživanja u području biološki važnih biljnih produkata, osobito alkaloida, pridonijela su uspješnoj proizvodnji nekih antimalarijskih lijekova. Plemićki naslov (Sir) dobio je 1939., a Nobelovu nagradu za kemiju 1947. Od 1960. bio je počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu.

Citiranje:
Robinson, Robert. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53095>.