Stokes, George Gabriel

ilustracija
STOKES, George Gabriel

Stokes [st61595uks], George Gabriel, engleski matematičar i fizičar (Skreen, 13. VIII. 1819Cambridge, 1. II. 1903). Profesor matematike u Cambridgeu. Bio je tajnik (1854–85) i predsjednik (1885–90) Royal Societyja. Autor je značajnih radova iz matematike (Stokesov teorem u analizi) i fizike (Stokesov zakon u hidrodinamici i optici). Dao je značajan doprinos razumijevanju dinamike fluida. Bavio se istraživanjem viskoznosti fluida i pridonio formulaciji jednadžba koje opisuju viskoznost (1845), a koje se danas nazivaju Navier-Stokesove jednadžbe. Proučavajući površinske valove, razvio je nelinearnu teoriju solitona (1847), vrlo intenzivih električnih i magn. polja stvorenih u svojstvenim rezonantnim područjima na mjestima znatnijih promjena koncentracije plazme izazvanih međudjelovanjem valova i čestica, te izveo izraz za grupnu brzinu valova (1876), prvi je teorijski istraživao unutarnje valove (1847). Važno je i njegovo proučavanje promjena sile teže na površini Zemlje (1849).

Stokesov teorem, linijski integral vektorske funkcije uzet po nekoj zatvorenoj krivulji C jednak je površinskom integralu rotacije te funkcije po površini S koju omeđuje krivulja C, tj.

Stokes George Gabriel.jpg.

Stokesov zakon, u hidrodinamici: sferno tijelo koje se giba u viskoznoj tekućini svladava silu otpora koja iznosi: F = 6πηvr, gdje je η dinamička viskoznost, v brzina tijela, r polumjer; u optici: valna duljina luminiscentnoga zračenja uvijek je veća ili jednaka valnoj duljini istovrsnoga zračenja koje ju je izazvalo.

Citiranje:
Stokes, George Gabriel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 5. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58223>.