STRUKE:

Stresemann, Gustav

Stresemann [štre:'zəman], Gustav, njemački političar (Berlin, 10. V. 1878Berlin, 3. X. 1929). Od 1897. do 1900. studirao je književnost, filozofiju i političku ekonomiju na Berlinskom i Leipziškom sveučilištu, gdje je 1900. diplomirao. Bio je predstavnik udruge saskih industrijalaca (1902–18), zastupnik u gradskom vijeću Dresdena (1906–12), zastupnik u Reichstagu (1907–12., 1914–18. i 1920–29), suosnivač Njemačke narodne stranke (Deutsche Volkspartei, 1918) i zastupnik u Nacionalnoj skupštini (1919–20). Kao kancelar (1923) i ministar vanjskih poslova (1923–29) radio je na normalizaciji odnosa Njemačke s Francuskom, Belgijom, Čehoslovačkom i Poljskom (Locarnski sporazumi, 1925), čime je omogućio ulazak Njemačke u Ligu naroda (1926). God. 1926. je, zajedno s A. Briandom, dobio Nobelovu nagradu za mir.

Citiranje:
Stresemann, Gustav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58388>.