STRUKE:

Thurston, William Paul

Thurston [ϑə:'ɹstən], William Paul, američki matematičar (Washington, 30. X. 1946Rochester, New York, 21. VIII. 2012). Studirao na sveučilištu u Sarasti na Floridi, a doktorirao (1972) na Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyu. Bio je profesor matematike na Massachusettskom tehnološkom institutu (MIT) u Cambridgeu (1973–74), na Sveučilištu u Princetonu (1974–91), Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyu (1991–2003) i na Sveučilištu Cornell u Ithaci (2003–12). Bavio se suvremenim geometrijskim disciplinama temeljenima na topologiji, osobito Riemannovim prostorima i mnogostrukostima. Dobio Fieldsovu medalju (1982).

Citiranje:
Thurston, William Paul. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61237>.