struka(e): matematika

mnogostrukost, matematički pojam koji je generalizacija krivulja i ploha na višedimenzionalni slučaj. Osnovno je obilježje n-dimenzionalne mnogostrukosti da je to topološki prostor (→ topologija) svaka točka kojega ima okolinu s topološkom strukturom n-dimenzionalnog euklidskoga prostora. U svakoj takvoj okolini mogu se uvesti koordinate. Ako su veze koordinata različitih takvih koordinatnih sustava izražene diferencijabilnim funkcijama, to su tzv. diferencijabilne mnogostrukosti, središnji pojam u diferencijalnoj geometriji. Primjeri 2-dimenzionalnih diferencijabilnih mnogostrukosti jesu sfera i torus.

Citiranje:

mnogostrukost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/mnogostrukost>.