STRUKE:

Todd, Alexander Robertus

ilustracija
TODD, Alexander Robertus

Todd [tɔd], Alexander Robertus, škotski biokemičar (Glasgow, 2. X. 1907Cambridge, 10. I. 1997). Doktorirao je u Frankfurtu na Majni (1931) i Oxfordu (1933). Radio je na sveučilištima u Edinburghu i Londonu, u Listerovu institutu za preventivnu medicinu, bio je profesor na sveučilištima u Manchesteru (1938–44) i Cambridgeu (od 1944). U središtu njegova znanstvenoga interesa bili su biološki važni prirodni spojevi; jedan je od pionira u istraživanju nukleinskih kiselina, bavio se prirodnim bojilima, kemijom vitamina i alkaloida, strukturom i sintezom nukleotida i njihovih koenzima. Bio je predsjednik Kraljevskoga društva u Londonu, Međunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju (IUPAC) i Savjetodavnog odbora za znanstvenu politiku britanske vlade. Za rad na istraživanju nukleotida i njihovih koenzima dobio je 1957. Nobelovu nagradu za kemiju.

Citiranje:
Todd, Alexander Robertus. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61574>.