Wilkins, Maurice Hugh Frederick

ilustracija
WILKINS, Maurice Hugh Frederick

Wilkins [wi'lkinz], Maurice Hugh Frederick, britanski biofizičar (Pongaroa, Novi Zeland, 15. XII. 1916London, 6. X. 2004). Diplomirao fiziku 1938. na Sveučilištu u Cambridgeu, a doktorirao 1940. na Sveučilištu u Birminghamu. Sudjelovao je na Projektu Manhattan u Berkeleyu u Californiji (→ nuklearno oružje). Od 1946. djelovao na King’s Collegeu u Londonu, gdje je provodio biofizička istraživanja strukture virusa i DNA. Rezultati njegovih kristalografskih istraživanja bili su osnova za oblikovanje modela dvostruke uzvojnice DNA, koji su predložili J. D. Watson i Francis H. C. Crick. S njima je podijelio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 1962.

Citiranje:
Wilkins, Maurice Hugh Frederick. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66162>.