TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Carlsson, Arvid

Carlsson [kα'ḷsɔn], Arvid, švedski neurofarmakolog (Uppsala, 25. I. 1923Göteborg, 29. VI. 2018). Medicinu završio 1951. na Sveučilištu u Lundu. Od 1959. bio je profesor farmakologije na Sveučilištu u Göteborgu. Proučavao je ulogu dopamina u živčanom sustavu te pokazao u eksperimentalnih životinja da je njegova koncentracija u mozgu povezana s kontrolom voljnih pokreta. U životinja s manjkom dopamina smanjio je simptome otežane pokretljivosti dajući im L-izomer dihidroksifenilalanina (L-dopa), koji je preteča u sintezi dopamina. L-dopa se i danas rabi u liječenju Parkinsonove bolesti. Za utvrđivanje uloge dopamina u prijenosu živčanih impulsa, Carlsson je s P. Greengardom i E. R. Kandelom dobio 2000. Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu.

Citiranje:
Carlsson, Arvid. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 8. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68165>.