STRUKE:

Shapley, Lloyd Stowell

Shapley, Lloyd Stowell, američki ekonomist i matematičar (Cambridge, 2. VI. 1923Tucson, Arizona, 12. III. 2016). Doktorirao je matematiku 1953. na Sveučilištu Princeton. Radio je za američku vojsku (1943–45), Rand Corporation (1948–49, 1954–81) te na Kalifornijskom sveučilištu u Los Angelesu (od 1981). Najvažniji su mu doprinosi u području matematičke ekonomije, teorije igara, teorije korisnosti. Jedan je od tvoraca više teorema, indeksa i matematičkih rješenja, poput Bondareva-Shapleyjeva teorema, Shapley–Shubikova indeksa moći, Gale–Shapleyjeva algoritma, Aumann–Shapleyjeva određivanja cijena, Harsanyi–Shapleyjeva rješenja i dr. Za teoriju stabilnih alokacija i praksu dizajna tržišta zajedno je s Alvinom E. Rothom 2012. dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju. Svoje najvažnije znanstvene radove objavljivao je u vodećim ekonomskim i matematičkim publikacijama.

Citiranje:
Shapley, Lloyd Stowell. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69297>.