STRUKE:

Sargent, Thomas John

Sargent, Thomas John, američki ekonomist (Pasadena, 19. VII. 1943). Doktorirao je ekonomiju 1968. na Harvardovu sveučilištu te je predavao na sveučilištima: Pennsylvania (1970–71), Minnesota (1971–87), Chicago (1991–98), Stanford (1998–2002), Princeton (2009) te New York (od 2002). Član je Američke akademije znanosti i umjetnosti. Najveći je doprinos dao u makroekonomiji, monetarnoj ekonomiji i ekonometriji, a osobito u teoriji racionalnih očekivanja. Za empirijsko istraživanje uzroka i učinaka u makroekonomiji zajedno je s C. A. Simsom 2011. dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju. Glavna djela: Makroekonomska teorija (Macroeconomic Theory, 1979), Dinamična makroekonomska teorija (Dynamic Macroeconomic Theory, 1987), Rekurzivna makroekonomska teorija (Recursive Macroeconomic Theory, koautor Lars Ljungqvist, 2000).

Citiranje:
Sargent, Thomas John. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69298>.