STRUKE:

Kobayashi Makoto

Kobayashi [kobajaši] Makoto, japanski fizičar (Nagoya, 7. IV. 1944). Doktorirao (1972) na Nagoyskom sveučilištu. Radio (1979–2006) u Organizaciji za visokoenergetska istraživanja s pomoću akceleratora čestica u znanstvenom središtu Tsukuba, gdje je bio ravnatelj (2003–06). Bavi se fizikom elementarnih čestica. Za otkriće podrijetla narušavanja simetrije u subatomskoj fizici koje predviđa postojanje barem triju skupina kvarkova u prirodi s Toshihideom Maskawom dobio Nobelovu nagradu za fiziku 2008 (te je godine nagrađen i Yoichiro Nambu).

Citiranje:
Kobayashi Makoto. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69381>.