TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Kornberg, Roger

Kornberg [kɔ:'ɹnbə:ɹg], Roger, američki biokemičar (Saint Louis, Missouri, 24. IV. 1947). Sin Arthura Kornberga. Diplomirao kemiju na Harvardovu sveučilištu (1967), a doktorirao iz kemijske fizike na Stanfordovu sveučilištu (1972). Usavršavao se kod Aarona Kluga i Francisa Cricka u Laboratoriju za molekularnu biologiju na Sveučilištu u Cambridgeu u Engleskoj, 1976–78. bio je docent biološke kemije na Medicinskoj školi Harvardova sveučilišta, a od 1978. do danas profesor je strukturne biologije na Medicinskoj školi Stanfordova sveučilišta. Za studije procesa kojim se u svih eukariotskih stanica genska uputa prenosi s molekule DNK u molekulu RNK (→ transkripcija) dobio je 2006. Nobelovu nagradu za kemiju.

Citiranje:
Kornberg, Roger. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69767>.