TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Black, Joseph

Black [blæk], Joseph, škotski fizičar i kemičar (Bordeaux, 16. IV. 1728Edinburgh, 6. XII. 1799). Doktorirao (1754) na Sveučilištu u Edinburghu. Radio na Sveučilištu u Glasgowu (1756–66) i na Sveučilištu u Edinburghu (od 1766). Otkrio ugljikov dioksid. Sustavno proučavao magnezijeve spojeve. Uveo razlikovanje fizikalnih veličina topline i temperature te uveo fizikalne veličine toplinski kapacitet i latentnu toplinu pa se smatra osnivačem kalorimetrije. Blackovu spoznaju o većoj energiji vodene pare u odnosu na energiju jednake mase tekuće vode pri istoj temperaturi primijenio je James Watt pri razvoju svojega parnog stroja.

Citiranje:
Black, Joseph. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8021>.