Upit Akcije Lucije, pronađeno natuknica: 3

Akcije, Lucije

Akcije, Lucije (latinski Lucius Accius [lu:'ki·us a'k:i·us] ili Attius [a't:i·us]), rimski tragički ...

političke stranke

političke stranke, dobrovoljna udruženja građana koja nastaju radi sudjelovanja u natjecanju za političku ...

Priscijan iz Cezareje

Priscijan iz Cezareje (latinski Priscianus Caesariensis [pri:ski∙a:'nus kaisari∙e'nsis]), rimski gramatičar ...