Upit Argentina, pronađeno natuknica: 111

Code civil

Code civil [kɔd sivi'l], francuski građanski zakonik, donesen 21. III. 1804. pod imenom Code civil des ...

Comodoro Rivadavia

Comodoro Rivadavia [komoδo'ro r:iβaδa'βia], grad i luka na obali zaljeva San Jorge, pokrajina Chubut, ...

Corrientes

Corrientes [kor:ie'ntes], glavni grad i riječna luka u istoimenoj pokrajini, sjeveroistočna Argentina; ...

Crljen, Danijel

Crljen, Danijel, hrvatski političar i publicist (Šibenik, 20. VII. 1914 – Puerto Madrín, Argentina, ...

Čile

Čile (Chile; Republika Čile/República de Chile), država u Južnoj Americi, između Perua (duljina granice ...

Ensenada (Argentina)

Ensenada [ensena'δa], grad i luka na obali rijeke Río de la Plata, 56 km jugoistočno od Buenos Airesa, ...

Falla, Manuel de

Falla [fa'ļa], Manuel de, španjolski skladatelj i pijanist (Cádiz, 23. XI. 1876 – Alta Gracia, Argentina, ...

federacija

federacija (kasnolat. foederatio, od lat. foedus, genitiv foederis: savez, ugovor), oblik drž. uređenja. ...

Filipović, Ines

Filipović, Ines, hrvatska arhitektica (Zagreb, 2. III. 1936 – Zagreb, 4. VIII. 2001). Studij arhitekture ...

Fontana, Lucio

Fontana [fonta:'na], Lucio, talijanski kipar i slikar (Rosario di Santa Fé, Argentina, 19. II. 1899 ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >