Upit Argentina, pronađeno natuknica: 111

gigantosaur

gigantosaur (gigant + grč. σαῦρος: gušter) (Gigantosaurus carolinii), izumrli dinosaur, koji je bio ...

Goulart, João Belechior Marques

Goulart [gula'r], João Belechior Marques, brazilski političar (São Borja, 1. III. 1918 – pokrajina Corrientes, ...

Guevara de la Serna, Ernesto

Guevara de la Serna [geβa'ra ~ sε'rna], Ernesto (Che), argentinski revolucionar (Rosario, Argentina, ...

himna

himna (njem. /die/ Hymne < lat. hymnus < grč. ὕμνος: svečana pjesma, hvalospjev; riječ vjerojatno predgrčkoga ...

Honduras

Honduras (República de Honduras), država u Srednjoj Americi, između Karipskoga mora na sjeveru i Tihog ...

Hrvatski savez

Hrvatski savez, krovna organizacija hrvatskih iseljenika u Sjevernoj i Južnoj Americi. Nakon više desetljeća ...

Industrial and Commercial Bank of China Ltd.

Industrial and Commercial Bank of China Ltd. [indʌ'striəl ənd kəmə:'šəl bæŋk əv čại'nə], (akronim ICBC), ...

Južno zajedničko tržište

Južno zajedničko tržište (španjolski Mercado Común del Sur, akronim MERCOSUR), organizacija više latinoameričkih ...

Katalenić, Zvonimir

Katalenić, Zvonimir, hrvatski pjesnik i slikar (Našice, 6. XI. 1921 – El Bolsón, Argentina, 2. X. 1978). ...

Kečua

Kečua (španj. Quechua ili Quichua), južnoamerički Indijanci na području središnjih Anda (južna Kolumbija, ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >