Upit Egipat, pronađeno natuknica: 278

Hess, Rudolf

Hess [hεs], Rudolf, njemački političar (Aleksandrija, Egipat, 26. IV. 1894 – Berlin-Spandau, 17. VIII. 1987). ...

Hiksi

Hiksi (grč. ̔ϒϰσώς, Hyksṓs), ime što ga je antička tradicija dala azijskim osvajačima Egipta potkraj ...

himna

himna (njem. /die/ Hymne < lat. hymnus < grč. ὕμνος: svečana pjesma, hvalospjev; riječ vjerojatno predgrčkoga ...

Hobsbawm, Eric John Ernest

Hobsbawm [hɔ'bzbɔ:m], Eric John Ernest, britanski povjesničar (Aleksandrija, Egipat, 9. VI. 1917 – London, ...

Hosroe II. Parvez

Hosroe II. Parvez (perzijski 61664osrew Parvīz) perzijski kralj iz dinastije Sasanida (? – ?, 628). Vladao ...

hram

hram (isto što i latinski templum, grčki ναός i ἱερόν), građevina posvećena kultu nekoga božanstva; ...

Huseini, al-

Huseini, al- (arapski Sayyid Ḥağğ Muhammad Amīn al-Ḥusaynī [alhusa'jni:]), palestinski političar (Jeruzalem, ...

Husein ibn al-Husein

Husein ibn al-Husein (arapski Ḥusayn ibn al-Ḥusayn [husa'jn ibnulhusa'jn]), alžirski vladar (Smirna, ...

Ibn al-Hajtam

Ibn al-Hajtam (arapski Abū ‘Alī al-Ḥasan ibn al-Ḥasan ibn al-Hayṯam [62674a'jϑam], latinizirano Alhazen), ...

Ibn al-Kifti

Ibn al-Kifti (arapski ‘Alī ibn Yūsuf al-Qifṭī [alqi'fṭi:]), arapski povjesničar (Kift, Gornji Egipat, ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >