Upit Sueski kanal, pronađeno natuknica: 15

Sueski kanal

Sueski kanal (arapski Qanāt as-Suways [qana:'t as:uwa'js]), umjetni kanal na najužem dijelu kopnene ...

Azija

Azija, najveći kontinent na Zemlji. Ime potječe od semitske riječi Açu, što je u asirskom jeziku značilo ...

Crveno more

Crveno more, rubno more Indijskog oceana, između afričkoga kopna i poluotoka Arabije; obuhvaća 448 000 ...

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

Ismailija

Ismailija (arapski Al-Ismā‘īliyya [~ isma:63308i:li:'ja]), grad i luka u sjeveroistočnom Egiptu i upravno ...

Manzala

Manzala (arapski Buḥayrāt al-Manzila [buḥajra:'t ~ ma'nzila]), bočato jezero u sjeveroistočnome dijelu ...

more

more, vodene mase na Zemljinoj površini prosječno jednakih fizičko-kemijskih svojstava koje su međusobno ...

Panamski kanal

Panamski kanal, umjetni kanal u najužem dijelu Srednje Amerike, na Panamskoj prevlaci; spaja Atlantski ...

peljar

peljar. 1. Stručna ovlaštena osoba koja savjetuje zapovjednika broda pri uplovljavanju u luku i isplovljavanju ...

Port Said

Port Said (arapski Būr Sa‘īd [bu:r sa63308i:'d]), grad i luka na sjevernom ulazu u Sueski kanal i upravno ...

(1)  2