Upit boje, pronađeno natuknica: 1018

aditivno miješanje boja

aditivno miješanje boja, stvaranje osjeta nove boje u oku na temelju zbrajanja dviju ili više svjetlosti ...

agba

agba (iz nekog afričkog jezika, preko njem.), drvo vrste Gossweilerodendron balsamiferum iz por. Caesalpiniaceae. ...

agregacija

agregacija (kasnolat. aggregatio: pridruživanje), sjedinjavanje ili združivanje čestica tvari, fino ...

aguti

aguti (tupi-guaranski aguti, acuti preko španj. ili franc.) (Dasyprocta aguti), glodavac guste, lijepe ...

akacija

akacija (grč. ἀϰαϰία) (Acacia), biljni rod iz por. mimoza (Mimosoideae) s oko 600 listopadnih ili zimzelenih ...

akademizam

akademizam (prema akademija), znanstveni formalizam i suhoparnost; u umjetnosti, korištenje ustaljenih ...

akcijsko slikarstvo

akcijsko slikarstvo (engleski action painting [æ'kšən pẹi'ntiŋ]), slikarska praksa američkih apstraktnih ...

akromatopsija

akromatopsija (a1- + kromato- + -opsija), potpuna sljepoća za boje prouzročena nasljednom promjenom ...

akvarel

akvarel (njem. Aquarell < franc. aquarelle, prema tal. acquerello ili starije acquerella, od lat. aqua: ...

Albers, Josef

Albers [æ'lbəɹz], Josef, američki slikar njemačkog podrijetla (Bottrop, Njemačka, 19. III. 1888 – New ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|