Upit encefalografija, pronađeno natuknica: 4

encefalografija

encefalografija (grč. ἐγϰέφαλος: mοzak + -grafija), opći naziv za prikaz moždanih struktura. Nekad je ...

neurolingvistika

neurolingvistika (neuro- + lingvistika), lingvistička disciplina koja se bavi živčanom podlogom jezične ...

ultrazvuk

ultrazvuk, longitudinalni mehanički valovi kojima je frekvencija veća od gornje granice osjetljivosti ...

ventrikulografija

ventrikulografija (ventrikul + -grafija), radiološka metoda prikazivanja moždanih klijetki s pomoću ...