Upit neutrino, pronađeno natuknica: 14

neutrino

neutrino (talijanski, od neutr[on] + -ino, talijanski deminutivni nastavak) (znak ν), subatomska čestica, ...

AMANDA

AMANDA (akronim od engl. Antarctic Muon and Neutrino Detector Array: antarktički uređaj za detekciju ...

Davis, Raymond, ml.

Davis [dẹi'vis], Raymond, ml., američki fizičar i kemičar (Washington, 14. X. 1914 – Blue Point, New ...

fizika elementarnih čestica

fizika elementarnih čestica, grana fizike koja se bavi proučavanjem elementarnih čestica kao temeljnih ...

mion

mion (engl. muon, od grč. μ + [elektr]on) (znak μ–), lepton električnoga naboja jednakoga električnomu ...

nukleosinteza

nukleosinteza (nukleo- + sinteza), sinteza atomskih jezgra u svemirskim procesima. U prirodi se razlikuje ...

Powell, Cecil Frank

Powell [pạuəl], Cecil Frank, engleski fizičar (Tonbridge, 5. XII. 1903 – kraj Milana, Italija, 9. VIII. 1969). ...

Schwartz, Melvin

Schwartz [šwɔ:ɹc], Melvin, američki fizičar i poduzetnik (New York, 2. XI. 1932 – Twin Falls, Idaho, ...

stupanj slobode

stupanj slobode, u mehanici, u užem smislu, svako gibanje tijela i sustava tijela koje je opisano neovisnom ...

subatomske čestice

subatomske čestice (sub- + atomski) (elementarne čestice), čestice manje od atoma, bilo da su sastavni ...

(1)  2