Upit protok, pronađeno natuknica: 128

Sebou

Sebou [sebu'], rijeka u sjevernom Maroku, duga 458 km. Izvire u Srednjem Atlasu, utječe u Atlantski ...

semioza

semioza (grč. σημείωσις: označivanje), pojam koji su uveli grčki filozofi Epikur i Filodem u sklopu ...

Sénégal

Sénégal (franc. izgovor [senega'l]), rijeka u zapadnoj Africi, duga 1083 km. Nastaje kraj grada Bafoulabé ...

Shinano

Shinano [ši~], japanska najdulja (367 km) rijeka; porječje 12 597 km2. Izvire podno planine Kobushige ...

shizofrenija

shizofrenija (njemački Schizophrenie, od shizo- + -frenija), skupina duševnih bolesti koje pripadaju ...

sir (prehrambena tehnologija)

sir (praslav. *syrъ), namirnica koja se proizvodi grušanjem (koagulacijom) kazeina iz mlijeka na dva ...

Slave

Slave [slẹiv] (Slave River [~ ri'vəɹ]), rijeka u Kanadi (sjeverna Alberta i južni Northwest Territories); ...

slobodna trgovina

slobodna trgovina, pojam u ekonomskoj znanosti koji označava potpuno neometan protok dobara i usluga ...

sonant

sonant (prema latinskom sonans, genitiv sonantis: zvučan, glasan), nešumni, zvonki suglasnik. Obilježje ...

specijalizacija

specijalizacija, u društv. znanostima, procesi usitnjavanja širih znanja ili vještina na sve uža područja, ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >