Upit slovenija, pronađeno natuknica: 230

Čabranka

Čabranka, rijeka, lijevi pritok Kupe; duga 17,5 km. Granična hrvatsko-slovenska rijeka. Izvire pod Obrhom ...

Catti, Gjuro

Catti [ka'ti], Gjuro, hrvatski liječnik laringolog i internist (Rijeka, 23. V. 1849 – Begunje, Slovenija, ...

Čedadski rukopis

Čedadski rukopis, rukopisna knjiga od 16 stranica, s popisom zakladnih misa (Liber fundationum) bratovštine ...

Celje

Celje, grad u istoimenoj kotlini na rijeci Savinji, sjeverna Slovenija; 37 787 st. (2016). Kazalište, ...

Cerar, Miro

Cerar, Miro (Miroslav), slovenski pravnik i političar (Ljubljana, 25. VIII. 1963). Sin gimnastičara ...

Černelč, Jože

Černelč, Jože, hrvatski inženjer elektrotehnike slovenskoga podrijetla (Bistrica ob Sotli, Slovenija, ...

Chloupek, Drago

Chloupek [hlọu'pek], Drago, hrvatski liječnik higijeničar (Šoštanj, Slovenija, 9. VIII. 1899 – Zagreb, ...

Ćićarija

Ćićarija, ravnjak u sjeveroistočnoj Istri. Pruža se u dinarskom smjeru, između tršćanskoga Krasa i Učke; ...

cinabarit

cinabarit ili rumenica (lat. cinnabari < grč. ϰıννάβαρı < arap. zinjafar), heksagonski mineral crvene ...

Cipci, Jakov

Cipci, Jakov (Jakob), hrvatsko-slovenski dirigent (Split, 22. X. 1901 – Maribor, Slovenija, 23. VI. 1975). ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|