Upit strujanje, pronađeno natuknica: 81

kormilo

kormilo, jednostavna ili strujno profilirana ploča (list) za upravljanje smjerom kretanja plovila ili ...

kritične veličine

kritične veličine (prema grč. ϰρıτıϰός, od ϰρίνεıν: razlučivati, prosuđivati), vrijednosti pojedinih ...

kulen

kulen, suhomesnati proizvod, najvjerojatnije izvorno hrvatski. Spominje se pod nazivom kuljen, kulijen, ...

la niña

la niña [lani'ńa] (španj.: djevojčica), anomalno klimatsko stanje ekvatorskoga dijela Tihog oceana, ...

lebdeća vozila, pružna

lebdeća vozila, pružna, vozila koja se kreću lebdeći iznad posebno oblikovane pruge (kolosijeka). Zbog ...

lokomotiva

lokomotiva (engl. locomotive [engine], prema filoz. lat. loco motivum: ono što se kreće iz nekog mjesta), ...

lupar, obični

lupar, obični (Lepas anatifera), morski rak vitičar iz por. Lepadidae. Mišićavom drškom trajno je pričvršćen ...

Magnusov efekt

Magnusov efekt [ma'gnus~] (po Heinrichu Gustavu Magnusu). 1. Bočni potisak što ga zbog razlike u tlaku ...

miješanje

miješanje, operacija procesne tehnike kojom se postiže jednolikost u sastavu i/ili temperaturi sustava. ...

mikrometeorologija

mikrometeorologija (mikro- + meteorologija), grana meteorologije koja se bavi proučavanjem fizikalnih ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9