struka(e): geografija, hrvatska

Kosovo polje, polje u kršu Dalmacije; obuhvaća 34 km². Leži jugoistočno od Knina, na 200 do 300 m visine; dugo je 13,5 km, široko 5 km. Pruža se u smjeru sjever–jug, između Promine na jugozapadu, te Biočića, Kozjaka i Pakova brda na jugoistoku i istoku. Od Kninskoga polja na sjeveru odvojeno je 355 m visokim humom, a od Petrova polja na jugu uskom vapnenačkom klisurom. Dno polja ispunjeno je kvartarnim naslagama. U južnome dijelu ima humova od dolomita i breča. Poljem teku periodični potoci (Kosovčica i dr.) koji izviru u Klancu, zapadno od sela Biočića. Jaka zimska vrela, mali nagib polja i obilno dotjecanje vode iz Kninskoga polja uzrokuju poplave oko donjega toka Kosovčice, pa je to područje močvarno; u njemu su stalna Burumska (Šarena) jezerca. Stanovnici se bave poljoprivredom. Zapadnim dijelom polja prolazi željeznička pruga iz Knina prema Šibeniku i Splitu. U polju nema većih naselja. Sva su naselja smještena na njegovu rubu: Vrbnik (297 st., 2021), Biskupija (266 st.), Orlić (187 st.), Uzdolje (162 st.), Ramljane (117 st.), Potkonje (66 st.), Zvjerinac (53 st.), Riđane (51 st.), Markovac (44 st.).

Citiranje:

Kosovo polje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/33343>.