struka(e): metrologija | fizika

mol (skraćeno od molekula) (znak mol), mjerna jedinica količine tvari, jedna od sedam osnovnih mjernih jedinica Međunarodnoga sustava jedinica, količina tvari koja od redefiniranja osnovnih jedinica 2019. sadržava točno 6,022 140 76 · 1023 broj istovjetnih jedinki (atoma, molekula, elektrona ili drugih čestica), dakle: 1 mol = (1/NA) · 6,022 140 76 · 1023, gdje je NA Avogadrova konstanta. Po ranijoj definiciji bio je jednak količini tvari koja sadržava broj istovjetnih jedinki jednak broju atoma u 0,012 kg ugljikova izotopa 12C (1971–2019). (→ avogadro, amedeo)

Citiranje:

mol. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/41575>.