struka(e): fizika

Abbeov broj (znak V) (po Ernstu Abbeu), fizikalna veličina kojom se opisuje disperzija svjetlosti u optičkome sredstvu. Definirana je kao omjer indeksâ loma sredstva za različite valne duljine svjetlosti: V = (nD – 1)/(nF – nC), gdje je nD indeks loma Fraunhoferove linije (→ fraunhofer, joseph) D (valne duljine 589,2 nm), nF indeks loma Fraunhoferove linije F (valne duljine 486,1 nm) i nC indeks loma Fraunhoferove linije C (valne duljine 656,3 nm). Što je manji Abbeov broj, to je veća disperzija boja. Npr. krunska stakla imaju Abbeov broj 50 do 65, a flintska između 30 i 50.

Citiranje:

Abbeov broj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 18.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/abbeov-broj>.