struka(e): fizika

veličina (mjerna veličina ili fizikalna veličina), objektivno svojstvo materijalnoga svijeta (tvari, tijela, stanja i pojava) koje se može kvalitativno razlikovati i kvantitativno odrediti. Prema Međunarodnoj organizaciji za normizaciju i Hrvatskim normama veličinama su određeni nazivi i znakovi (kosa slova latinične abecede ili grčkog alfabeta). Za svaku je veličinu određen po jedan znak, iznimno po nekoliko, npr. duljina (znakovi l, a, b, d i dr.), masa (m), vrijeme (t, T), kut (α, β, φ i dr.), sila (F), električni napon (U). Dopunski podatci o veličini mogu se dodati kao indeksi ili u zagradama. Usporedive su samo istovrsne veličine, npr. promjer, opseg, visina, valna duljina, prijeđeni put kao vrste duljine. Istovrsne veličine jednake su dimenzije, ali nisu sve veličine jednake dimenzije istovrsne, npr. moment sile i energija ne smatraju se istovrsnim veličinama iako im je dimenzija jednaka. Veličine koje se međusobno razlikuju samo po vrijednosti uspoređuju se mjerenjem. Odabrana vrijednost s kojom se uspoređuju sve istovrsne veličine naziva se mjernom jedinicom. Vrijednost veličine iskazuje se brojčanom vrijednošću i mjernom jedinicom, npr. masa je pet kilograma (znakovima: m = 5 kg), ili masa u kilogramima je pet (znakovima: m/kg = 5).

Skalarne veličine su one za koje je dovoljan iskaz samo njihova vrijednost (masa, vrijeme, temperatura i dr.), a za vektorske veličine (brzina, sila i dr.) valja navesti dodatne podatke: smjer djelovanja, hvatište i dr.

Sustav veličina je skup veličina među kojima postoje točno određeni odnosi npr. Međunarodni sustav jedinica. Osnovne veličine nekog sustava dogovorno su neovisne (npr. duljina, masa, vrijeme), a sve ostale su izvedene veličine. Odnosi između pojedinih veličina iskazuju se veličinskim jednadžbama, a takvim se jednadžbama određuju i izvedene veličine, npr. tlak p količnik je sile F i ploštine S (znakovima: p = F/S), električna snaga P umnožak je električnoga napona U i jakosti električne struje I (znakovima: P = U I). Neki količnici veličina imaju posebne nazive, npr. količnici s vremenom nazivaju se brzinom, a ako su to energijske veličine i snagom (npr. brzina gibanja, kutna brzina, brzina ili snaga doze i dr.), omjeri s masom imaju pridjev specifični (npr. specifični toplinski kapacitet), a logaritam omjera nekih istovrsnih veličina naziva se razinom te veličine (razina jakosti zvuka, razina snage, razina tlaka i dr.).

Osnovne veličine i njihove mjerne jedinice

veličina znak veličine mjerna jedinica znak mjerne jedinice
duljina l metar m
vrijeme t sekunda s
masa m kilogram kg
temperatura T kelvin K
količina tvari n mol mol
električna struja I, i amper A
svjetlosna jakost Is kandela cd
Citiranje:

veličina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/velicina>.