struka(e): pravo

Amnesty International [æ'mnisti intənæ'šənəl], međunarodna organizacija koju je 1961. u Londonu osnovao pravnik Peter Benenson. Svrha joj je informiranje javnosti o kršenjima ljudskih prava, posebno o uskraćivanju slobode govora, zatiranju vjerskih sloboda te zatvaranju i mučenju političkih disidenata; zauzima se za oslobođenje svih zatočenika savjesti, brzo i pravedno suđenje svim političkim zatvorenicima, ukidanje smrtne kazne, torture i drugih nečovječnih i ponižavajućih postupaka prema zatvorenicima, sprječavanje izvansudskih pogubljenja i nestanaka ljudi. Okuplja oko 1 100 000 članova u više od 4000 lokalnih skupina i sekcija u 150 zemalja svijeta; u 54 zemlje organizirane su nacionalne sekcije. Vrhovno je tijelo te organizacije Međunarodni savjet, koji čine predstavnici sekcija i skupina. Međunarodni izvršni odbor i tajništvo sa sjedištem u Londonu vode njezinu djelatnost između zasjedanja Međunarodnoga savjeta. Rad Amnesty Internationala financira se članarinom i donacijama, a djelatnost joj se temelji na Općoj deklaraciji o pravima čovjeka. Djeluje nepolitički i nepristrano, polazeći od činjenice da se zloporabe protiv kojih se bori događaju u gotovo svim državama, bez obzira na njihov politički sustav. Zato ne radi na promjeni vlasti ili političkog ustroja pojedine države, već samo na sprječavanju konkretnih zloporaba. Zbog otpora vlasti aktivnostima Amnesty International u pojedinim državama te zbog izbjegavanja moguće pristranosti, pravilo je da se članovi i sekcije nikada ne bave slučajevima iz svoje države, osim kada hitnost nalaže sprječavanje nečijega pogubljenja. Amnesty International vodi široku međunarodnu kampanju za popularizaciju svojih ciljeva, pa svake godine objavljuje izvješće u kojem za sve zemlje iznosi podatke o postupcima suprotnima Općoj deklaraciji o pravima čovjeka. Amnesty International dobila je 1977. Nobelovu nagradu za mir (Seán MacBride, predsjednik Izvršnog odbora 1961–75., dobio ju je 1974).

Citiranje:

Amnesty International. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 15.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/amnesty-international>.