struka(e): metrologija

amper (međunarodni naziv ampere, po André-Marieu Ampèreu) (znak A), mjerna jedinica električne struje, osnovna jedinica Međunarodnoga sustava jedinica definirana s pomoću elementarnoga električnog naboja e i sekunde s:

1 A = (e/1,602 176 634 · 10–19) s–1.

Ako se sekunda izrazi s pomoću frekvencije prijelaza ΔνCs hiperfine strukture osnovnoga stanja atoma cezija (133Cs) koja iznosi točno 9 192 631 770 Hz, dobiva se izraz:

1 A = eΔνCs/(1,602 176 634 · 10–19 · 9 192 631 770) ≈ 6,789 686 8 · 10–8 eΔνCs.

Dakle, jedan amper je jaka električna struja koja odgovara tijeku od 1 / (1,602 176 634 · 10–19) elementarnih naboja u sekundi.

Prethodno je (1948–2019) amper bio definiran s pomoću magnetskog međudjelovanja dvaju vodiča kao: amper je jakost stalne električne struje koja, održavajući se u dvama ravnim, usporednim vodičima neograničene duljine i zanemarivo malena kružna presjeka, koji se nalaze u vakuumu međusobno razmaknuti jedan metar, uzrokuje među njima silu od 2 · 10–7 njutna po metru njihove duljine.

Citiranje:

amper. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/amper>.