struka(e): fizika
Barish, Barry Clark
američki fizičar
Rođen(a): Omaha, Nebraska, 27. I. 1936.

Barish [bæ'riš], Barry Clark, američki fizičar (Omaha, Nebraska, 27. I. 1936). Doktorirao (1962) na Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyu. Radio na Kalifornijskom tehnološkom institutu (Caltech) u Pasadeni (1963–2005). Od 1994. glavni je istraživač na detektoru LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), od 1997. ravnatelj projekta. Bavio se istraživanjem strukture nukleona i slabe neutralne struje (međudjelovanja elementarnih čestica slabom silom), mjerenjem mase neutrina. Član je Nacionalne akademije znanosti SAD-a (od 2002) i Američke akademije umjetnosti i znanosti (od 2005). Za važan doprinos uporabi detektora LIGO i prvo izravno bilježenje gravitacijskih valova s Rainerom Weissom i Kipom Stephenom Thorneom dobio je Nobelovu nagradu za fiziku (2017).

Citiranje:

Barish, Barry Clark. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/barish-barry-clark>.